Żywienie w okresie przedoperacyjnym

Jednym z najważniejszych elementów przygotowania pacjenta jest odpowiednie przygotowanie żywieniowe. Ma ono zapewnić niezbędne w procesie gojenia i rekonwalescencji substancje odżywcze, być nie tylko „paliwem energetycznym” dla procesów gojenia, ale też decydować o jego szybkości i jakości a nawet wpływać na zmniejszenie ryzyka powikłań. Odpowiednie przygotowanie żywieniowe dotyczy w zasadzie niemal wszystkich pacjentów, choć oczywiście bardzo różny jest zakres tych zaleceń.

U większości pacjentów wystarczająca może być modyfikacja codziennej diety, u części jednak konieczne może być stosowane odpowiednio dobranych preparatów żywieniowych. Pacjenci ze znacznymi niedoborami żywieniowymi, wyniszczeni, przed rozległymi zabiegami operacyjnymi mogą wymagać tak zwanego leczenia żywieniowego, które służyć ma nie tylko uzupełnieniu niedoborów, ale, zgodnie z nazwą, znacząco poprawiać ogólny stan zdrowia. Poprawa taka ma nie tylko charakter doraźny, ale też jest podstawą dla jak najlepszego przejścia przez proces leczenia, w tym operacyjnego i rekonwalescencji.

Ważnym elementem przygotowania żywieniowego jest żywienie immunomodulacyjne. To rodzaj żywienia, w którym pobudzamy i stymulujemy naturalne reakcji odpowiedzi immunologicznej przez stosowanie określonych składników. Postępowanie takie może być efektywne u znacznej części pacjentów, nawet tych, u których nie ma cech niedożywienia czy wyniszczenia.

twitteryoutube-playfacebook-officialcross-circle