Patronat naukowy

Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej w Poznaniu od jej powstania zajmuje się szeroko rozumianą chirurgią przewodu pokarmowego. Kierownikami Kliniki były tak wybitne osobowości chirurgii jak Prof. Antoni Jurasz, Prof. Roman Drews, Prof. Roman Góral, Prof. Michał Drews. To właśnie w tej Klinice wykonano pierwszą cholecystektomię laparoskopową w Polsce czy pierwszą proktokolektomię odtwórczą (usunięcie całego jelita grubego z pozostawianiem jednak zwieraczy i połączeniem przewodu pokarmowego).

Od początku swojego istnienia działalność Kliniki nie ograniczała się tylko do działań ściśle chirurgicznych, lecz miała również na celu wsparcie pacjentów leczonych operacyjnie. To tu powstała pierwsza w Polsce Poradnia dla chorych ze stomią, pierwsze Towarzystwo dla pacjentów stomijnych (POLILKO), rozpoczęto leczenie żywieniowe w warunkach domowych, wprowadzono nowoczesne techniki leczenia powikłanych ran z zastosowaniem terapii podciśnieniowej czy stworzono Polski Rejestr Polipowatości.

Kontynuacją strategii kompleksowej opieki nad pacjentem chirurgicznym jest program prehabilitacji. To kolejny, niezwykle ważny krok, którego celem ostatecznym jest, by pacjent nie tylko jak najlepiej „przeszedł” przez zabieg operacyjny, ale również by jak najszybciej powrócił do optymalnego zdrowia i pełnej sprawności.

Obecnie Kierownikiem Kliniki jest prof. Tomasz Banasiewicz. Klinika, kontynuując tradycje nowoczesnego, kompleksowego i holistycznego podejścia do pacjenta jest Ośrodkiem, w którym uruchomiony został nowatorski program prehabilitacji. Naszym celem jest ciągła poprawa jakości opieki chirurgicznej nie tylko przez doskonalenie technik operacyjnych, ale również, jeśli nie przede wszystkim, przez ciągłe wspieranie pacjenta na jego drodze do odzyskania zdrowia.

WARTO PRZECZYTAĆ:

Artykuł o Klinice: "Cisza! trwa operacja. Za zamkniętymi drzwiami walczą o życie" - Głos Wielkopolski

prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz


twitteryoutube-playfacebook-officialcross-circle